نحوه محاسبه مالیات در اکسل
نوشته شده توسط محسن در ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ
توابع منطقی به منظور آزمایش شرایط مختلف در یک صفجه گسترده مورد استفاده قرار می گیرند . مهم ترین توابع

منطقی موجود عبارتند از : IF,AND,OR,NOT

تابع منطقی IF :  این تابع شرایط به خصوصی را در یک خانه آزمایش کرده و بسته به درست و یا نادرست بودن نتیجه

آزمایش . مقادیر متفاوتی را نمایش می دهد .

ساختار کلی این تابع به صورت زیر میباشد :

=If(logical_test_Value,Value_If_True,Value_If_False)

Logical_Test : به جای این عبارت شرط خود را قرار می دهید . در این قسمت تابع . یک عبارت مقایسه ای درج می شود .

Value_If_True : مشخص کننده مقدار تابع در صورت درست بودن شرط است .

Value_If_False : مشخص کننده مقدار تابع در صورت غلط بودن شرط است .به مثال زیر توجه کنید :

=If(A1>0,1,0)

در این تابع . عبارت شرط A1>0 است . چنان چه مقدار درج شده در خانه A1 بزرگتر از صفر باشد . این مقدار تابع عددی

1 را نتیجه می دهد و در غیر این صورت تابع عدد صفر را نتیجه می دهد .تمرین 1 :  فرض کنید قصد دارید در سلول B1 فرمولی را وارد نمایید که اگر مقدار خانه A1 بزرگتراز 10 و کوچکتر مساوی

 15  باشد مقدار True و در غیر این صورت مقدار False در خانه B1 نمایش داده شود .


تابع منطقی AND :  این تابع به بررسی مقادیر در ج شده در محدوده ای از خانه ها پرداخته و یکی از دو مقدار درست و

یا نادرست را نتیجه می دهد . توجه داشته باشید که این تابع فقط می تواند یکی از دو مقدار True  و یا False را نتیجه

دهد . اگر فقط یکی از خانه هایی که برای تابع مشخص شده است . مقدار صفر را داشته باشد . نتیجه تابع نادرست

خوهد شد .

حال که شما با این تابع آشنا شدید می توانید جواب تمرین قبل را با نوشتن فرمول زیر بدست آورید :

=IF(AND(A1>10,A1<=15),"true","false")


تمرین شماره 2 :

 فرض کنید قصد دارید مالیات حقوق پرسنل را با استفاده از تابع IF محاسبه کنید :

اگر حقوق کمتر از 3.500.000  باشد معاف از مالیات .

اگر حقوق بیشتر از 3.500.000 و کوچکتر مساوی 5.200.000  باشد - 10 درصد مالیات .

اگر حقوق بیشتر از 5.200.000 و کوچکتر مساوی 6.700.000  باشد - 20 در صد مالیات .

اگر حقوق بیشتر از 6.700.000 باشد - 25 درصد مالیات .=IF(A1<3500000,"معاف از مالیات",

IF(AND(A1>3500000,A1<=5200000),A1*10%,

IF(AND(A1>5200000,A1<=6700000),A1*20%,

IF(A1>6700000,A1*25%))))
همانطور که در فرمول محاسبه مالیات ملاحظه کردید شما از یک تابع تو در توی If  برای محاسبه مالیات استفاده کردید . که بعد از مشخص کردن شرط و مقدار درستی که باید برگردانده شود به جای عبارت نادرستی که باید برگردانده شود شما شرط دیگری را با استفاده از تابع If  باید مشخص کنید.
حذف وبلاگ
نوشته شده توسط محسن در ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ

برای آموزش های اکسل به وبلاگ زیر مراجعه کنید .

وبلاگ آموزش اکسل


کلمات کلیدی :


 
 

قالب وبلاگ

هاست لينوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سايت و قالب وبلاگ

طراحي وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ